Toeslagverlening

Geld wordt door inflatie minder waard. Als de prijzen stijgen, kunt u namelijk voor hetzelfde geld minder kopen. De koopkracht van geld neemt dus af. Dit geldt ook voor het pensioen dat u heeft opgebouwd. Om de koopkracht van uw pensioen op peil te houden, probeert Pensioenfonds Hoogovens de pensioenen jaarlijks te verhogen. Dit noemen we toeslagverlening. 

Voorwaardelijke toeslagverlening

Het bestuur van Pensioenfonds Hoogovens beslist jaarlijks of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Dit is onder andere afhankelijk van de behaalde beleggingsrendementen. Er wordt niet apart premie voor betaald. Daarom is de verhoging ook voorwaardelijk: u heeft er niet standaard recht op.

De hoogte van de toeslagverlening

Als de financiële situatie (ruim) voldoende is, wordt het pensioen met hetzelfde percentage aangepast als de stijging van de cao-lonen bij Tata Steel in IJmuiden.

Wij hebben de opgebouwde pensioenen van deelnemers de afgelopen jaren als volgt aangepast:

Jaar Toeslagverlening CAO-lonen Prijzen
2019 0,95% 4,00% 2,6%
2018 1,70% 2,00% 1,7%
2017 1,18% 2,00% 1,4%
2016 0,00% 2,35% 0,3%
2015 1,21% 1,90% 0,6%
2014 2,56% 3,00% 1,0%
2013 0,00% 1,25% 2,5%
2012 0,00% 2,00% 2,5%
2011 0,00% 1,75% 2,3%
2010 0,00% 1,25% 1,3%
2009 0,00% 0,50% 1,2%
2008 0,00% 2,50% 2,5%
2007 2,50% 2,50% 1,6%
2006 3,75% 3,75% 1,2%

In 2014 tot en met 2019 is meer premie betaald dan nodig was voor de reguliere pensioenopbouw. Dit premieoverschot is gebruikt om verhogingen toe te kennen. Deze verhogingen zijn in bovenstaande tabel verwerkt.

Wij betalen de toekomstige CAO-verhogingen van uw opgebouwd pensioen uit beleggingsrendement. U heeft door eerdere CAO-verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op CAO-verhogingen in de toekomst. Toekomstige verhogingen door promoties en periodieken betalen wij rechtstreeks uit premie-inkomsten.

Wij verhogen uw pensioen op een andere manier als u niet meer meedoet aan deze pensioenregeling of als u al pensioen krijgt. Wij proberen uw pensioen dan jaarlijks te verhogen met de stijging van de prijzen.