Toeslagverlening

Geld wordt door inflatie minder waard. Als de prijzen stijgen, kunt u namelijk voor hetzelfde geld minder kopen. De koopkracht van geld neemt dus af. Dit geldt ook voor het pensioen dat u heeft opgebouwd. Om de koopkracht van uw pensioen op peil te houden, probeert Pensioenfonds Hoogovens de pensioenen jaarlijks te verhogen. Dit noemen we toeslagverlening. 

Voorwaardelijke toeslagverlening

Het bestuur van Pensioenfonds Hoogovens beslist jaarlijks of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Dit is onder andere afhankelijk van de behaalde beleggingsrendementen. Er wordt niet apart premie voor betaald. Daarom is de verhoging ook voorwaardelijk: u heeft er niet standaard recht op.

De hoogte van de toeslagverlening

Als de financiële situatie (ruim) voldoende is, wordt het pensioen met hetzelfde percentage aangepast als de stijging van de prijzen (prijsindexcijfer).

Tot en met 2020 probeerde het pensioenfonds jaarlijks de opgebouwde pensioenen van werknemers te verhogen met de CAO-verhogingen van Tata Steel in IJmuiden. Vanaf 2021 probeert het pensioenfonds de opgebouwde pensioenen van deelnemers te verhogen met de prijzen. Wij hebben de opgebouwde pensioenen van deelnemers de afgelopen jaren als volgt aangepast:

Jaar Toeslagverlening CAO-lonen Prijzen
2022 4,42% 0,00% 4,42%
2021 3,68% + 1,38% 0,00% 5,11%
2020 0,00% 2,50% 1,3%
2019 0,95% 4,00% 2,6%
2018 1,70% 2,00% 1,7%
2017 1,18% 2,00% 1,4%
2016 0,00% 2,35% 0,3%
2015 1,21% 1,90% 0,6%
2014 2,56% 3,00% 1,0%
2013 0,00% 1,25% 2,5%
2012 0,00% 2,00% 2,5%
2011 0,00% 1,75% 2,3%
2010 0,00% 1,25% 1,3%
2009 0,00% 0,50% 1,2%
2008 0,00% 2,50% 2,5%
2007 2,50% 2,50% 1,6%
2006 3,75% 3,75% 1,2%

In 2014 tot en met 2019 is meer premie betaald dan nodig was voor de reguliere pensioenopbouw. Dit premieoverschot is gebruikt om verhogingen toe te kennen. Deze verhogingen zijn in bovenstaande tabel verwerkt.

Wij betalen de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. U heeft door eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.