Dekkingsgraad augustus 2017

19 Sept

Dekkingsgraad augustus 2017

De dekkingsgraad is in augustus gedaald naar 112,5%.

Actuele dekkingsgraad augustus: 112,5%
Beleidsdekkingsgraad: 109,3%

De actuele dekkingsgraad van  Pensioenfonds Hoogovens is in augustus gedaald van 114,6% naar 112,5%. Begin 2017 was de actuele dekkingsgraad 106,5%.

De rekenrente is dit jaar gestegen. Dit heeft een positief effect van 1,9 procentpunt op de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2017 toegenomen van € 8.156 miljoen naar € 8.380 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 4,3 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In augustus steeg de beleidsdekkingsgraad van 108,2% naar 109,3%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 12,4 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 121,7%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.