Dekkingsgraad december 2015

19 Jan

Dekkingsgraad december 2015

De dekkingsgraad is in december gedaald naar 107,6%

Actuele dekkingsgraad december 107,6%
Beleidsdekkingsgraad 108,2% 

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Hoogovens is in december gedaald van 108,3% aan het begin van de maand naar 107,6% per eind december. Begin 2015 was de actuele dekkingsgraad 106,4%.

Beleidsdekkingsgraad
Het pensioenfonds moet uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden schommelt de dekkingsgraad minder sterk. In december daalde de beleidsdekkingsgraad van 108,5% naar 108,2%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 11,7 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 120,0%.  Begin 2015 was de beleidsdekkingsgraad 116,2%.