Dekkingsgraad mei 2016

15 Jun

Dekkingsgraad mei 2016

De dekkingsgraad is in mei gedaald naar 101,6%.

Actuele dekkingsgraad mei: 101,6%
Beleidsdekkingsgraad: 105,4%

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Hoogovens is in mei gedaald van 102,4% naar 101,6%. Begin 2016 was de actuele dekkingsgraad 107,6%.

De rekenrente is dit jaar gedaald. Dit heeft een negatief effect van 9,0 procentpunt op de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2016 toegenomen van € 7.685 miljoen naar € 7.862 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 3,2 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In mei daalde de beleidsdekkingsgraad van 106,1% naar 105,4%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 13,8 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 119,2%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.