Pensioen werknemers verhoogd met 1,21% uit opslag op de premie

18 Feb

Pensioen werknemers verhoogd met 1,21% uit opslag op de premie

Het bestuur van Pensioenfonds Hoogovens heeft besloten om de opgebouwde pensioenen van werknemers met 1,21% te verhogen.

Deze verhoging is betaald uit de extra pensioenpremie die is afgesproken bij de invoering van de nieuwe pensioenregeling in 2014. Toen kwamen Tata Steel Nederland en de vakverenigingen overeen dat de versobering van de pensioenregeling voor een deel kan worden gecompenseerd door extra premie te betalen boven op de premie die het pensioenfonds in rekening brengt voor de opbouw van nieuwe rechten. Deze extra premie moet het pensioenfonds gebruiken om achterstanden in toeslagverlening in te halen. Hiermee wordt de groei van de achterstand van werknemers beperkt.

De verhoging betaald uit de extra premie komt boven op de pensioenverhoging (toeslag) die het pensioenfonds volgens het toeslagbeleid kan toekennen als de beleidsdekkingsgraad eind oktober boven 110% uitkomt. Omdat de beleidsdekkingsgraad eind oktober 2015 109% bedroeg, was de reguliere pensioenverhoging voor werknemers en pensioengerechtigden over 2015 niet mogelijk.

Het pensioenfonds probeert de opgebouwde pensioenen van werknemers te verhogen met de stijging van de CAO-lonen bij Tata Steel Nederland. De afgelopen jaren is dit niet mogelijk geweest. De extra betaalde premie in 2015 was niet voldoende om de volledige achterstand van 1,90% die in 2015 ontstond te compenseren Na de verhoging met 1,21% bedraagt de totale achterstand over de afgelopen jaren 10,9%.