top image homepage

Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens.

Ik ben een werknemer

Ik ben een oud-werknemer

Ik ben een pensioengerechtigde


Het laatste nieuws

16 Sept

Dekkingsgraad augustus 2021

17 Aug

Dekkingsgraad juli 2021

03 Aug

Pensioenverhoging van 1,02% voor actieve deelnemers