top image homepage

Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens.

Ik ben een werknemer

Ik ben een oud-werknemer

Ik ben een pensioengerechtigde


Het laatste nieuws

16 Feb

Dekkingsgraad januari 2018

08 Feb

Wijziging pensioenreglement

23 Jan

Extra pensioenverhoging van 0,20% voor actieve deelnemers