top image homepage

Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens.

Ik ben een werknemer

Ik ben een oud-werknemer

Ik ben een pensioengerechtigde


Het laatste nieuws

21 Jan

Nieuwsbrief 2022 verstuurd

19 Jan

Dekkingsgraad december 2021

12 Jan

Gedeeltelijke pensioenverhoging per 1 januari 2022