top image homepage

Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens.

Ik ben een werknemer

Ik ben een oud-werknemer

Ik ben een pensioengerechtigde


Het laatste nieuws

03 Aug

Pensioenverhoging van 1,02% voor actieve deelnemers

13 Jul

Dekkingsgraad juni 2021

07 Jul

Publieksjaarverslag 2020 verstuurd