top image homepage

Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens.

Ik ben een werknemer

Ik ben een oud-werknemer

Ik ben een pensioengerechtigde


Het laatste nieuws

11 Jul

Uw pensioen is verhoogd

25 Jun

Publieksjaarverslag 2023 verstuurd

20 Jun

Dekkingsgraad mei 2024