top image homepage

Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens.

Ik ben een werknemer

Ik ben een oud-werknemer

Ik ben een pensioengerechtigde


Het laatste nieuws

26 Jul

Pensioenfonds Hoogovens gaat verhuizen!

18 Jul

Verhoging pensioen met 5,8% in twee stappen

14 Jul

Dekkingsgraad juni 2022