Disclaimer

De website van Stichting Pensioenfonds Hoogovens is met zorg samengesteld. Wij doen ons uiterste best om de informatie op de website zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie niet volledig of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden in de verstrekte informatie, de informatie op sites waarnaar verwezen wordt of mogelijke nadelige gevolgen hiervan.

De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze website liggen uitsluitend bij Stichting Pensioenfonds Hoogovens. Het is niet toegestaan om zonder toestemming de informatie die op deze website staat openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.