Risicopreferentieonderzoek

Wij vinden uw mening belangrijk. Daarom deden we ter voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel onderzoek naar hoe u denkt over beleggen en risico’s. Dit deden we samen met Tata Steel in IJmuiden.

De belangrijkste resultaten

- Jongeren zijn gemiddeld bereid wat meer risico te nemen dan ouderen. Dit komt overeen met wat we vooraf verwachtten.

- De risicobereidheid van alle groepen (deelnemers, oud-deelnemers en pensioengerechtigden) ligt hoger dan de benchmark (de risicobereidheid bij een aantal andere pensioenfondsen).

- De risicobereidheid van de verschillende leeftijdscategorieën ligt ook iets hoger dan de benchmark. Uitzondering hierop is de categorie 55 tot 64 jaar. Hun risicobereidheid ligt iets lager dan de benchmark, maar die uitkomst wordt bijgesteld door de antwoorden op de vragen uit de focusgroepen.