Keuze pensioencontract

In het nieuwe stelsel mogen pensioenfondsen alleen beschikbare premieregelingen uitvoeren. In zo een regeling staat het vast hoeveel geld de werkgever en werknemer betalen voor het pensioen. Dit noemen we ook wel de premie. De hoogte van de pensioenuitkering staat niet vast. Dit is namelijk afhankelijk van wat de beleggingen opbrengen en de rente.

Onze sociale partners (Tata Steel in IJmuiden en de vakbonden) hebben gekozen voor de solidaire premieregeling. Dit is een regeling waarin het delen van risico het uitgangspunt is. Kenmerken van een solidaire premieregeling zijn:

- Risico’s worden met zijn allen (collectief) gedeeld waardoor de pensioenuitkomst stabieler is.

- Een deel van het beleggingsrendement kan in een buffer worden gestopt. Dit noemen we de solidariteitsreserve. Deze buffer wordt ingezet om financiële tegenslagen op te vangen. Door de buffer kunnen we ervoor zorgen dat de pensioenen niet of minder dalen.

- Het rendement dat niet in de buffer wordt gestopt wordt verdeeld op basis van toedelingsregels die leeftijdsafhankelijk zijn. Jongeren lopen meer risico en krijgen meer rendement. Ouderen lopen minder risico en krijgen minder rendement.

- Vanaf de pensioendatum ontvangt men een pensioen dat niet vast staat. Het pensioen wordt elk jaar opnieuw berekend. Het kan hoger worden als de beleggingsresultaten goed zijn en lager als de beleggingsresultaten tegenvallen.