Het Nederlandse pensioenstelsel

Als u met pensioen bent, ontvangt u geen salaris meer van uw werkgever. U heeft wel nog steeds uitgaven. Daarvoor is er pensioen: uw inkomen voor later.

Pensioen uit verschillende bronnen

U krijgt later pensioen van verschillende partijen. Allereerst de AOW. Dit is de uitkering die u ontvangt van de overheid zodra u de AOW-leeftijd bereikt. Daarnaast heeft u het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Tot slot kunt u ook zelf extra pensioen sparen.

AOW

Vanaf uw AOW-leeftijd krijgt u zolang u leeft een AOW-uitkering van de overheid. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2023 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.  

Jaar AOW-leeftijd Betreft personen geboren in de periode
2019 66 + 4 maanden 1 januari 1953 t/m 31 augustus 1953
2020 66 + 8 maanden 1 september 1953 t/m 30 april 1954
2021 67 1 mei 1954 t/m 31 december 1954
2022 67 + 3 maanden 1 januari 1955 t/m 30 september 1955
2023 67 + 3 maanden 1 oktober 1955 t/m 30 september 1956
2024 67 + 3 maanden 1 oktober 1956 t/m 30 september 1957
2025 67 + ? 1 oktober 1957 t/m ?

Let op! Bent u na 30 september 1957 geboren? Dan staat uw AOW-leeftijd nog niet vast. Een verandering van de AOW-leeftijd wordt uiterlijk vijf jaar van te voren bekend gemaakt. U kunt hier berekenen wat uw geschatte AOW-leeftijd is.

De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van uw burgerlijke staat. Als u samenwoont, krijgt u een lagere AOW-uitkering dan als u alleen woont. Ook kunt u een lagere AOW-uitkering krijgen als u een aantal jaren in het buitenland heeft gewoond of gewerkt. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u meer informatie over de AOW-uitkering.

Pensioen via uw werkgever(s)

Vaak bouwt u via uw werkgever ook een pensioen op. Als u bij Tata Steel in IJmuiden in dienst bent, bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds Hoogovens. Hoeveel pensioen u precies opbouwt is afhankelijk van de pensioenregeling. Op deze website leest u meer over de pensioenregeling bij Pensioenfonds Hoogovens.

Pensioen op eigen initiatief

U kunt ook zelf (extra) inkomen voor later regelen. Banken en verzekeraars bieden verschillende mogelijkheden aan om te sparen voor later. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lijfrente of banksparen. Als u extra pensioen wilt regelen kunt u het beste contact opnemen met een financieel adviseur.