De sociale partners zijn nu met elkaar in overleg over hoe zij de nieuwe regels willen verwerken in een nieuwe pensioenregeling. De nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk op 1 januari 2028 ingaan. Hieronder ziet u wanneer welke stappen naar verwachting worden gezet:

2023-2024: Sociale partners maken nieuwe afspraken op basis van de nieuwe wetgeving.

2024-2027: Het pensioenfonds gaat de nieuwe afspraken verwerken, zodat de nieuwe pensioenregeling op tijd ingaat. Dit is uiterlijk 1 januari 2028, maar we streven ernaar om de regeling eerder in te laten gaan.