Organisatie

Pensioenfonds Hoogovens is het ondernemingspensioenfonds van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Het doel van Pensioenfonds Hoogovens is een pensioenregeling aan te bieden tegen een betaalbare premie. Pensioenfonds Hoogovens is een stichting. Dat betekent dat het behalen van winst niet ons doel is. 

Bestuur

Het pensioenfonds is een zelfstandige instelling met een eigen bestuur. Het bestuur houdt toezicht op het pensioenvermogen en de uitvoering van de pensioenregeling. Groeit het pensioenvermogen voldoende? Wordt er zorgvuldig met alle belangen omgegaan? Voldoen we aan de wettelijke eisen? Deze leden van het bestuur vertegenwoordigen verschillende achterbannen: de werkgever, de werknemer en de pensioengerechtigden. 
 

Bestuurslid Namens Benoemd op voordracht van
drs. J. (Janwillem) Bouma (onafhankelijke voorzitter)

drs. J.J. (Jaap) Borst RT

drs. A.J. (Aernout) van Citters RA (plaatsvervangend voorzitter)

mw. J.H. (Josette) van Soest

Werkgever Directie van Tata Steel Nederland

ir. B.M. (Bas) Neelis  (secretaris) - VHP Tata Steel

Vacature

Werknemer Centrale Ondernemingsraad 

dr. A. (André) van Vliet

Vacature

Pensioengerechtigden De pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan

Commissies

Het bestuur wordt geadviseerd door verschillende commissies:

 • De Balans- en beleggingscommissie (BBC) adviseert over de bestuurlijke aansturing en controle van de uitvoering van het beleggingsbeleid alsmede over het integraal balansmanagement. In deze adviescommissie hebben ook externe adviseurs zitting. De BBC bestaat uit de volgende leden:
 •  
 • Jaap Borst, voorzitter
 • Josette van Soest
 • André van Vliet
 • Henny Kapteijn (externe adviseur)
 • Gijsbert de Lange (externe adviseur)
   
 • De Audit- en risicocommissie (ARC) adviseert over beleid, procedures en maatregelen ten aanzien van de risicobeheersings- en controlesystemen van het pensioenfonds. Beleggingsrisico's behoren tot het domein van de BBC. De ARC bestaat uit onderstaande leden:
 •  
 • Aernout van Citters, voorzitter
 • Bas Neelis
 • Josette van Soest
   
 • De Geschillen- en klachtencommissie behandelt de geschillen tussen het pensioenfonds en belanghebbenden, in het bijzonder met betrekking tot de pensioenregeling. De Geschillen- en klachtencommissie bestaat uit onderstaande leden:
 •  
 • Aernout van Citters
 • Bas Neelis

Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht

Om een goed pensioenfondsbestuur te waarborgen, vraagt het bestuur zelf ook een oordeel over het eigen functioneren. Deze extra controle op het bestuur is de taak van het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. In het Verantwoordingsorgaan zijn leden namens de werkgever, werknemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd. De Raad van Toezicht bestaat uit drie externe onafhankelijke leden: Mr. J.P.W. Klopper (voorzitter), H.J.P. Strang RA en
drs. M.E.A. van Boom.

Uitvoering

De dagelijkse uitvoering van de pensioenregeling is in handen van Pensioenfonds Hoogovens. Deze uitvoering omvat het administreren en uitbetalen van pensioenen en het op prudente wijze beleggen en beheren van het pensioenvermogen. Aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie staat de directeur. Onder de directeur functioneren een Hoofd Pensioenen, een directeur Beleggingen, een Hoofd Finance & Control en een Hoofd Secretariaat en Juridische Zaken.