Pensioen bij Pensioenfonds Hoogovens

Als u in dienst komt bij Tata Steel in IJmuiden gaat u automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Hoogovens. Het pensioen is niet alleen inkomen voor als u met pensioen gaat, maar het pensioenfonds zorgt ook voor een inkomen voor uw partner en kinderen als u overlijdt of een inkomen voor u als u arbeidsongeschikt raakt.

Ouderdomspensioen

Vanaf 18 jaar bouwt u een ouderdomspensioen op. Het ouderdomspensioen krijgt u standaard vanaf uw 68e tot uw overlijden uitgekeerd. De hoogte van het uiteindelijke pensioen is afhankelijk van uw inkomen en hoeveel jaar u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Hoogovens. We hebben een middelloonregeling. Dit betekent dat u pensioen opbouwt gebaseerd op het salaris dat u gemiddeld tijdens uw werkzame leven verdient. 

Partnerpensioen

Alle werknemers van Tata Steel zijn verzekerd voor een partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner een levenslange uitkering van Pensioenfonds Hoogovens. De hoogte van het partnerpensioen hangt af van het moment waarop u overlijdt. Op het Uniform Pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt staat de hoogte van de uitkering voor uw partner vermeld. 

Wezenpensioen

Als u overlijdt en u heeft kinderen jonger dan 21 jaar dan ontvangen zij een wezenpensioen tot 21 jaar. Voorwaarde hierbij is wel dat kinderen er al tijdens deelname waren. Volgt uw kind bij het bereiken van zijn of haar 21-jarige leeftijd een voltijdopleiding? Dan keren wij het wezenpensioen uit tot het einde van de opleiding, maar uiterlijk tot 27 jaar. 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Tot slot zijn alle werknemers van Tata Steel ook verzekerd voor extra inkomen bij arbeidsongeschiktheid. U krijgt van de overheid een uitkering. Het pensioenfonds vult deze uitkering mogelijk aan.