Financiële positie Pensioenfonds Hoogovens

08 Apr

Financiële positie Pensioenfonds Hoogovens

De afgelopen periode is de financiële situatie van veel Nederlandse pensioenfondsen verslechterd. Een aantal pensioenfondsen heeft zelfs aangekondigd hierdoor mogelijk de pensioenen te moeten verlagen in 2017. De financiële positie van Pensioenfonds Hoogovens verslechterde ook in de afgelopen maanden.

Maar de beleidsdekkingsgraad ligt nog op een voldoende hoog niveau (107,0% per eind februari). Hierdoor was het niet nodig om in het herstelplan 2016 extra maatregelen op te nemen ten opzichte van het herstelplan dat in 2015 is ingediend. Dit komt doordat het pensioenfonds voldoende buffers had om de daling van de dekkingsgraad op te vangen.
De verslechterde financiële positie betekent wel dat er in 2016 zeer waarschijnlijk weer geen verhoging (indexatie) van de pensioenen kan plaatsvinden. (Per eind 2015 bedraagt de indexatieachterstand voor werkenden 10,90% en voor pensioengerechtigden 13,14%.) Een besluit hierover wordt eind 2016 genomen op basis van de beleidsdekkingsgraad van eind oktober 2016. Voor (gedeeltelijke) pensioenverhogingen moet de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2016 hoger zijn dan 110%. Om dat te realiseren, is een krachtig en snel herstel van de dekkingsgraad nodig.

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens ligt onder het wettelijk vereiste niveau (voor Pensioenfonds Hoogovens is dat vereiste niveau ongeveer 120%). Zolang de beleidsdekkingsgraad onder het vereiste niveau ligt moet het pensioenfonds ieder jaar opnieuw met een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) aantonen dat de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar naar het vereiste niveau kan groeien. Recent heeft Pensioenfonds Hoogovens daarom het nieuwe herstelplan voor 2016 ter goedkeuring ingediend bij DNB.
Volgens het ingediende herstelplan wordt na vier jaar het vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad bereikt en duurt het zes jaar voordat er weer volledig kan worden geïndexeerd.

Het herstelplan is gebaseerd op schattingen gemaakt met een model en heeft geen voorspellende waarde. Het belang ervan is wel dat doorgerekend kan worden of een pensioenfonds op basis van de actuele financiële positie (dekkingsgraad), de gemiddeld te verwachten rendementen en het huidige beleggingsbeleid voldoende herstelvermogen heeft om op termijn weer verhogingen te kunnen toekennen. De maatregelen en grenzen in het herstelplan gelden alleen voor het dit jaar ingediende herstelplan. Begin 2017 bekijken we, als de financiële positie niet is verbeterd, of er aanvullende maatregelen nodig zijn. In het uiterste geval kunnen de pensioenen worden gekort (verlaagd). Indien een korting nodig is dan mogen we deze uitsmeren over een periode van 10 jaar.
Het verlagen van de pensioenen komt echter pas in zicht wanneer de actuele dekkingsgraad lager is dan 91% per eind 2016.

Als voorbeeld: bedraagt eind 2016 de actuele dekkingsgraad 89% dan zou er een korting van 2% doorgevoerd moeten worden die uitgesmeerd mag worden over 10 jaar. In dit voorbeeld betekent dat een korting van 0,2% in 2017.