Overbruggingsplan

10 Jun

Overbruggingsplan

Pensioenfonds Hoogovens probeert bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel de pensioenen van alle deelnemers zoveel mogelijk aan te laten sluiten op onze ambitie van volledige pensioenverhogingen.

Dit is de opdracht de we hebben gekregen van de sociale partners (Tata Steel en de vakverenigingen), gesteund door de Vereniging van Oud-Hoogovensmedewerkers (VOHM). Om invulling aan deze opdracht te geven hebben we een overbruggingsplan voor de periode tot aan de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Het plan wordt tot die tijd jaarlijks geüpdatet. We hebben dit plan nodig om gebruik te kunnen maken van de versoepelde regels voor pensioenverhogingen, het zogenoemde transitie-FTK. U vindt ons overbruggingsplan hier.