Pensioenreglement gewijzigd

08 Jul

Pensioenreglement gewijzigd

Per 1 juli 2016 is artikel 7 Wezenpensioen van het pensioenreglement van Pensioenfonds Hoogovens op een paar punten gewijzigd.

Het wezenpensioen wordt nu  uitgekeerd tot de 21-jarige leeftijd in plaats van tot de 18-jarige leeftijd. Dit betekent dat wanneer u komt te overlijden en u kinderen heeft die op dat moment jonger zijn dan 21 jaar, zij een wezenpensioen van Pensioenfonds Hoogovens ontvangen. Volgt uw kind bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd een voltijdopleiding? Dan zetten wij het wezenpensioen voort tot het einde van de studie, maar uiterlijk tot de 27-jarige leeftijd.
 

Is uw kind op het moment van overlijden ouder dan 21 jaar en volgt uw kind een voltijdopleiding? Dan heeft uw kind nu ook recht op wezenpensioen.
 

Het kan voorkomen dat een kind de studie tijdelijk onderbreekt. Als het kind daarna weer studeert kan het wezenpensioen nu worden hervat tot het einde van de studie, maar uiterlijk tot de 27-jarige leeftijd.

Wilt u het gewijzigde pensioenreglement bekijken? U vindt het pensioenreglement hier