Resultaten onderzoek beleggen en risico’s

31 Aug

Resultaten onderzoek beleggen en risico’s

Uw mening telt! Daarom deden we samen met Tata Steel in IJmuiden onderzoek naar hoe u denkt over beleggen en risico’s.

Als gevolg van het nieuwe pensioenstelsel krijgen we over een paar jaar een nieuwe pensioenregeling. Dat lijkt nog ver weg, maar we zijn al druk bezig met de voorbereidingen. We kijken bijvoorbeeld alvast naar hoe we willen beleggen en vroegen u daarom een online vragenlijst over beleggen en risico’s in te vullen. De resultaten van dit onderzoek zijn bekend.

Samenvatting resultaten

- Jongeren zijn gemiddeld bereid wat meer risico te nemen dan ouderen. Dit komt overeen met wat we vooraf verwachtten.

- De risicobereidheid van alle groepen (deelnemers, oud-deelnemers en pensioengerechtigden) ligt hoger dan de benchmark (de risicobereidheid bij een aantal andere pensioenfondsen)

- De risicobereidheid van de verschillende leeftijdscategorieën ligt ook iets hoger dan de benchmark. Uitzondering hierop is de categorie 55 tot 64 jaar. Hun risicobereidheid ligt iets lager dan de benchmark, maar die uitkomst wordt bijgesteld door de antwoorden op de vragen uit de focusgroepen.

Hoe gaat het nu verder?

De uitkomsten van het onderzoek nemen we mee bij het opstellen van ons beleggingsbeleid en de nieuwe pensioenregeling. Op 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwet ingegaan. Sociale partners (werkgever en de vakverenigingen) moeten nu bepalen hoe de nieuwe regels in de nieuwe pensioenregeling worden verwerkt. De nieuwe regeling moet uiterlijk 1 januari 2028 ingaan.