Verhoging pensioen per 1 juni 2023

14 Jun

Verhoging pensioen per 1 juni 2023

Door de goede financiële positie heeft het bestuur besloten om de pensioenen per 1 juni 2023 te verhogen.

Deze verhoging wordt toegekend aan alle pensioengerechtigden en deelnemers die in de periode 2008 tot en met 2020 geen volledige aanpassing van het pensioen aan de prijs- of loonstijging hebben ontvangen. De verhoging is bepaald op basis van uw persoonlijke achterstand. Heeft u geen achterstand? Dan ontvangt u geen verhoging. De verhoging bedraagt maximaal 0,42%.

Pensioengerechtigden en deelnemers die recht hebben op een verhoging ontvangen binnenkort persoonlijk bericht over hoeveel de pensioenuitkering of het opgebouwd pensioen per 1 juni 2023 is verhoogd. Pensioengerechtigden ontvangen het verhoogde pensioen vanaf de betaling in juni.

De verhoging is gebonden aan wettelijk maximum

Het pensioenfonds probeert de pensioenen binnen de wettelijke grenzen maximaal aan te passen aan de prijsstijging en tot 2021 voor deelnemers aan de stijging van de CAO-lonen bij Tata Steel in IJmuiden. Over de periode 2008 tot en met 2020 mochten de pensioenen niet volledig worden aangepast waardoor een achterstand is ontstaan. Deze achterstand mag worden ingehaald vanaf een wettelijk bepaalde dekkingsgraad. Eind maart kwam onze beleidsdekkingsgraad voor het eerst uit boven de wettelijk bepaalde dekkingsgraad. Dit maakte het mogelijk een klein deel van de achterstand toe te kennen.