Organisatie

Pensioenfonds Hoogovens is het ondernemingspensioenfonds van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Het doel van Pensioenfonds Hoogovens is een pensioenregeling aan te bieden tegen een betaalbare premie. Pensioenfonds Hoogovens is een stichting. Dat betekent dat het behalen van winst niet ons doel is. 

Bestuur

Het pensioenfonds is een zelfstandige instelling met een eigen bestuur. Het bestuur houdt toezicht op het pensioenvermogen en de uitvoering van de pensioenregeling. Groeit het pensioenvermogen voldoende? Wordt er zorgvuldig met alle belangen omgegaan? Voldoen we aan de wettelijke eisen? Deze leden van het bestuur vertegenwoordigen verschillende achterbannen: de werkgever, de werknemer en de pensioengerechtigden. 
 

Bestuurslid Namens Benoemd op voordracht van
drs. J. (Janwillem) Bouma (onafhankelijke voorzitter)

drs. A.J. (Aernout) van Citters RA (plaatsvervangend voorzitter)

dhr. W. (Wim) Faas

mw. J.H. (Josette) van Soest

Werkgever Directie van Tata Steel Nederland

mw. P.M van Zijtveld - Stam

Vacature

Werknemer Centrale Ondernemingsraad 

mw. dr. M. (Margriet) Nip - Westendorp

Pensioengerechtigden De pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan
drs. R.E. (Erik) Hulshof - Bink RBA Pensioengerechtigden De pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan

Commissies

Het bestuur wordt geadviseerd door verschillende commissies:

 • De Balans- en beleggingscommissie (BBC) adviseert over de bestuurlijke aansturing en controle van de uitvoering van het beleggingsbeleid alsmede over het integraal balansmanagement. In deze adviescommissie hebben ook externe adviseurs zitting. De BBC bestaat uit de volgende leden:
 • Aernout van Citters
 • Erik Hulshof - Bink (voorzitter)
 • Margriet Nip - Westendorp
 • Henny Kapteijn (externe adviseur)
 • Gerard Roelofs (externe adviseur)
   
 • De Auditcommissie (AC) waarborgt onder meer de beheerste en integere bedrijfsvoering en faciliteert het jaarwerkproces.
 •  
 • Aernout van Citters (voorzitter)
 • Margriet Nip – Westendorp
 • Petra van Zijtveld – Stam
 •  
 • De Risicocommissie (RC) adviseert vooral over de organisatie van het integraal risicomanagement en de vaststelling van het risicomanagementbeleid. Beleggingsrisico's behoren tot het domein van de BBC. De RC bestaat uit onderstaande leden:
 •  
 • Wim Faas
 • Josette van Soest (voorzitter)
 • Eric Elvers, sleutelfunctiehouder risicomanagement
   
 • De Geschillen- en klachtencommissie behandelt de geschillen tussen het pensioenfonds en belanghebbenden, in het bijzonder met betrekking tot de pensioenregeling. De Geschillen- en klachtencommissie bestaat uit onderstaande leden:
 •  
 • Aernout van Citters
 • Margriet Nip - Westendorp

Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht

Om een goed pensioenfondsbestuur te waarborgen, vraagt het bestuur zelf ook een oordeel over het eigen functioneren. Deze extra controle op het bestuur is de taak van het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. In het Verantwoordingsorgaan zijn leden namens de werkgever, werknemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd.

Lid Verantwoordingsorgaan Namens

ir. V. (Vincent) Ritman

ir. A. (Annemarie) Schouw

ir. S.I. (Simone) Vooijs, voorzitter

Werkgever

J. (Johan) Boezewinkel

W. (Willem) de Groot

M. (Marcel) van Zelst

Werknemer

drs. R.B.P. (Rob) de Brouwer

mw. M.A.G.E. (Mieke) Jansen

drs. P.R. (Piet) Geukes

J.T. (Jan) de Ridder

R. (Robin) Zwiers

Pensioengerechtigden

De Raad van Toezicht bestaat uit drie externe onafhankelijke leden: mr. P.J.M. (Pierre) Akkermans, drs. M.E.A. (Marlies) van Boom (voorzitter), H.J.P. (Henk Jan) Strang RA.

Uitvoering

De dagelijkse uitvoering van de pensioenregeling is in handen van Pensioenfonds Hoogovens. Deze uitvoering omvat het administreren en uitbetalen van pensioenen en het op prudente wijze beleggen en beheren van het pensioenvermogen. Aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie staat mr. drs. J.J. (Hans) van de Velde (directeur). Onder de directeur functioneren dr. ir. J. (Jelle) Beenen (Directeur Beleggingen), drs. R.F. (Richard) den Bult (Hoofd Pensioenen), H.T.M. (Harry) Lensen FC (Hoofd Finance & Control), drs. E. (Eric) Elvers (Hoofd Risicomanagement) en drs. P.G. (Piet) van der Graaff MBA (Hoofd Secretariaat en Juridische Zaken).