AOW-leeftijd stijgt langzamer

05 Jul

AOW-leeftijd stijgt langzamer

Onlangs kwamen sociale partners en het kabinet overeen de AOW-leeftijd minder snel te verhogen. De wet die dit regelt is inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen en gaat in per 1 januari 2020.

Wat betekent dit voor u?

Uw AOW-leeftijd wordt lager dan waar tot nu toe rekening mee is gehouden. Tot en met 2024 staat de AOW-leeftijd vast, daarna is deze gekoppeld aan de levensverwachting. Wilt u weten wat uw (geschatte) AOW-leeftijd is? Kijk dan hier.

Tijdelijk ouderdomspensioen tot uw AOW-leeftijd

Ontvangt u een tijdelijk ouderdomspensioen tot uw AOW-leeftijd? Wij informeren u voor het einde van dit jaar over de eventuele gevolgen en mogelijkheden met betrekking tot dit pensioen.

Pensioenplanner

Indien u nog geen pensioen ontvangt, maar van plan bent om een tijdelijk ouderdomspensioen te kiezen dan heeft u voordeel van de lagere AOW-leeftijd. Er hoeft nu namelijk minder pensioen naar voren gehaald te worden, omdat u de AOW-leeftijd eerder bereikt. Dit betekent dat uw pensioen hoger is dan het zou zijn geweest op basis van uw oude AOW-leeftijd. De nieuwe AOW-leeftijd is al in de pensioenplanner verwerkt.