Dekkingsgraad februari 2021

15 Mrt

Dekkingsgraad februari 2021

De dekkingsgraad is in februari gestegen naar 114,4%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in februari gestegen van 109,7% naar 114,4%. Begin 2021 was de actuele dekkingsgraad 108,8%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 5,6 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2021 afgenomen van € 10.006 miljoen naar € 9.999 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 0,2 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In februari steeg de beleidsdekkingsgraad van 101,9% naar 103,0%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 17,1 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 120,1%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.