Wijzigingen pensioenreglement

22 Mrt

Wijzigingen pensioenreglement

Onlangs is het pensioenreglement van Pensioenfonds Hoogovens op twee punten aangepast.

De eerste wijziging betreft de toeslagambitie voor medewerkers. Tot 2021 was de ambitie de opgebouwde pensioenen van werknemers jaarlijks te verhogen met de CAO-verhogingen van Tata Steel in IJmuiden. Vanaf 2021 probeert het pensioenfonds de opgebouwde pensioenen te verhogen met de stijging van de consumentenprijzen in Nederland. Of en hoeveel we het pensioen daadwerkelijk kunnen verhogen hangt af van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad per eind oktober.

De tweede wijziging heeft betrekking op de deelnamegrens van de nettopensioenregeling. Deelname aan de nettopensioenregeling is alleen nog mogelijk vanaf een salaris dat € 2.000 hoger is dan de wettelijk vastgestelde deelnamegrens van € 112.189 (grens 2021). Het drempelbedrag van € 2.000 is ingesteld, omdat pas vanaf dit bedrag deelname aan de regeling aantrekkelijk kan zijn.

U vindt het pensioenreglement hier.