Financiële situatie

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Op basis van de dekkingsgraad besluit het bestuur of de pensioenen kunnen worden verhoogd, of moeten worden verlaagd. Een belangrijk getal dus! Elke maand publiceren we daarom de dekkingsgraad op deze website. Hieronder vindt u de dekkingsgraden per eind maart 2024.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is berekend op basis van het 12-maands gemiddelde van de actuele dekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden schommelt de dekkingsgraad minder sterk. De beleidsdekkingsgraad is de leidraad voor het bestuur bij besluiten over toeslagverlening. Daarbij wordt ook de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad tot het moment van de besluitvorming in acht genomen. De beleidsdekkingsgraad kwam uit op 130,2%.

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad aan het einde van de maand. De actuele dekkingsgraad is 125,3%. 

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De ondergrens van de dekkingsgraad is de minimaal vereiste dekkingsgraad. Als de beleidsdekkingsgraad hieronder komt dan hebben we een dekkingstekort. In extreme gevallen moeten we de pensioenen verlagen. Als de dekkingsgraad boven de minimale vereiste dekkingsgraad maar onder de vereiste dekkingsgraad ligt dan hebben we een reservetekort. Voor Pensioenfonds Hoogovens is de minimaal vereiste dekkingsgraad 104,3%.

Vereiste dekkingsgraad

De vereiste dekkingsgraad is de eis die De Nederlandsche Bank stelt. Dan zijn er volgens DNB voldoende buffers om tegenvallers op te kunnen vangen. Voor Pensioenfonds Hoogovens is dit 123,6%. Als de dekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad ligt moet het pensioenfonds een herstelplan indienen.