Pensioenverhogingen

Geld wordt door inflatie minder waard. Als de prijzen stijgen, kunt u namelijk voor hetzelfde geld minder kopen. De koopkracht van geld neemt dus af. Dit geldt ook voor het pensioen dat u heeft opgebouwd. Om de koopkracht van uw pensioen op peil te houden, probeert Pensioenfonds Hoogovens de pensioenen jaarlijks te verhogen.

Voorwaardelijke pensioenverhoging

Het bestuur van Pensioenfonds Hoogovens beslist jaarlijks of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Dit is onder andere afhankelijk van de behaalde beleggingsrendementen. Er wordt niet apart premie voor betaald. Daarom is de verhoging ook voorwaardelijk: u heeft er niet standaard recht op.

De hoogte van de pensioenverhoging

Als de financiële situatie (ruim) voldoende is, wordt het pensioen met hetzelfde percentage aangepast als de stijging van de CAO-lonen bij Tata Steel in IJmuiden.

In 2021 en 2022 probeerde het pensioenfonds de opgebouwde pensioenen van deelnemers te verhogen met de prijzen. Wij hebben de opgebouwde pensioenen van deelnemers de afgelopen jaren als volgt aangepast:

Jaar Pensioenverhogingen CAO-lonen Prijzen
2024 3,25% 3,25% n.v.t.
2023 8,34% 8,34% n.v.t.
2022 14,33%* n.v.t. 14,33%
2021 3,42%* n.v.t. 3,42%
2020 1,02% 2,50% n.v.t.
2019 0,95% 4,00% n.v.t.
2018 1,70% 2,00% n.v.t.
2017 1,18% 2,00% n.v.t.
2016 0,00% 2,35% n.v.t.
2015 1,21% 1,90% n.v.t.
2014 2,56% 3,00% n.v.t.
2013 0,00% 1,25% n.v.t.
2012 0,00% 2,00% n.v.t.
2011 0,00% 1,75% n.v.t.
2010 0,00% 1,25% n.v.t.
2009 0,00% 0,50% n.v.t.
2008 0,00% 2,50% n.v.t.
2007 2,50% 2,50% n.v.t.
2006 3,75% 3,75% n.v.t.

In 2014 tot en met 2020 is meer premie betaald dan nodig was voor de reguliere pensioenopbouw. Dit premieoverschot is gebruikt om verhogingen toe te kennen. Deze verhogingen zijn in bovenstaande tabel verwerkt.

*   De pensioenverhogingen over 2021 en 2022 van in totaal 18,24% ((1+3,42%)*(1+14,33%)-1) zijn als volgt toegekend. Per 1 januari 2022 is 3,68% toegekend, per 1 juli 2022 is met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022 1,38% toegekend, per 1 augustus 2022 is 4,42% toegekend en per 1 januari 2023 is 7,73% toegekend.

* *  Door versoepelde wettelijke regels voor pensioenverhogingen was het mogelijk om de pensioenen meer te verhogen. Hieronder vindt u een overzicht van nieuwsberichten over de pensioenverhogingen waarbij we gebruik maakten van de versoepelde regels.

Uw pensioen wordt verhoogd
Uw pensioen wordt per 1 januari verhoogd met 7,73%
Verhoging pensioen met 5,8% in twee stappen

Wij betalen de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. U heeft door eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.