Nabestaandenpensioen

Als u komt te overlijden heeft dit financiële gevolgen voor uw nabestaanden. Uw inkomen valt namelijk weg. Via Pensioenfonds Hoogovens is een uitkering geregeld voor uw nabestaanden. Dit is het nabestaandenpensioen. 

Het partnerpensioen

Het partnerpensioen is een uitkering voor uw partner. Als u overlijdt krijgt uw partner deze uitkering. De uitkering stopt als uw partner overlijdt. Onder partner verstaat Pensioenfonds Hoogovens degene met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Als u samenwoont heeft uw partner alleen recht op het partnerpensioen als jullie ‘officieel’ samenwonen, dus met een notarieel samenlevingscontract. U moet uw partner dan ook aanmelden bij het pensioenfonds. 

De hoogte van het partnerpensioen

Hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt is afhankelijk van wanneer u overlijdt. De bedragen vindt u ook op het Uniform Pensioenoverzicht en in de pensioenplanner.

  • Als u overlijdt tijdens uw dienstverband krijgt uw partner maximaal 70% van het ‘te bereiken ouderdomspensioen’. Daarnaast krijgt uw partner ook een tijdelijk partnerpensioen. Dit is
    € 20.191 (in 2024) per jaar bij een voltijd dienstverband, bij een deeltijd dienstverband is de uitkering evenredig lager. Deze uitkering stopt als uw partner overlijdt of AOW krijgt. 
  • Als u overlijdt na uw dienstverband of als u met pensioen bent, krijgt uw partner het opgebouwde partnerpensioen uitgekeerd. De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van de keuzes die u heeft gemaakt voordat u met pensioen of uit dienst ging.

Vrijwillige Anw-hiaatverzekering

Als uw partner nog geen AOW-uitkering krijgt als u met pensioen gaat, kunt u kiezen om een Anw-hiaatpensioen te verzekeren. De Anw-hiaatverzekering zorgt voor een tijdelijke uitkering als u overlijdt als u met pensioen bent en uw partner nog geen AOW-uitkering krijgt. De uitkering stopt als uw partner een AOW-uitkering krijgt. 

Wezenpensioen

Ook eventuele kinderen hebben recht op een uitkering als u overlijdt. Het wezenpensioen stopt als uw kind 21 jaar wordt. Ontvangt uw kind wezenpensioen bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd en volgt hij of zij een voltijdopleiding? Dan keren wij het wezenpensioen uit tot het einde van de studie, maar uiterlijk tot de 27-jarige leeftijd. De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het levenslange partnerpensioen.