Met pensioen gaan

U kunt uw pensioen van Pensioenfonds Hoogovens afstemmen op uw persoonlijke wensen. U heeft hiervoor verschillende keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan of de eerste jaren een hogere uitkering dan de jaren daarna. De keuzes die u maakt hebben invloed op de hoogte van uw pensioen. Met de pensioenplanner kunt u de financiële gevolgen van de keuzes berekenen.

Eerder of later met pensioen

U kunt eerder met pensioen gaan op het moment dat u zelf wenst. Uw uitkering wordt dan wel lager. U bouwt namelijk korter pensioen op en uw pensioenuitkering moeten wij over een langere periode betalen. Wanneer u voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat kunt u het gemis aan AOW opvangen met een tijdelijk pensioen.

U kunt ook later met pensioen. Dit kan tot uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Uw pensioenuitkering wordt hoger als deze later ingaat.

Bekijk voor meer informatie over het eerder of later met pensioen gaan onderstaande video.

Deeltijd pensioen

Het is mogelijk om alvast voor een deel met pensioen te gaan en daarnaast te blijven werken. Dit noemen we deeltijdpensioen. Meer informatie vindt u in de video hieronder.

Partnerpensioen

Heeft uw partner een goed inkomen? Het is mogelijk om (een deel van) het partnerpensioen uit te ruilen voor pensioen voor uzelf. Heeft u geen partner? Dan doen wij dit automatisch. Uw pensioen wordt hierdoor hoger.

Meer pensioen voor uw partner is ook mogelijk. Bijvoorbeeld voor als uw partner weinig inkomsten heeft. U ruilt dan een deel van uw pensioen uit voor extra partnerpensioen.

Bekijk de video voor meer informatie over de mogelijkheden met het oog op het partnerpensioen.

Hoog-laag pensioen

Wilt u graag eerst meer pensioen ontvangen en de resterende jaren minder? Dit is mogelijk met het hoog-laagpensioen. U hoort hierover meer in onderstaande video.

Pensioenkeuze doorgeven

Bent u eruit en wilt u uw pensioenkeuze doorgeven? Dit doet u via de pensioenplanner in Mijn Pensioen. In deze video laten we stap voor stap zien hoe u dit doet.