Nettopensioenregeling

Als u meer verdient dan € 137.800 bruto (grens 2024) plus het drempelbedrag van € 2.000, kunt u deelnemen aan de nettopensioenregeling. Het drempelbedrag van € 2.000 is ingesteld, omdat pas vanaf dit bedrag deelname aan de regeling aantrekkelijk kan zijn. Als u deelneemt aan de nettopensioenregeling bouwt u ook pensioen op over uw salaris hoger dan € 137.800. De nettopensioenregeling is vrijwillig. U bepaalt dus zelf of u wel of niet wilt deelnemen.

Hoe werkt het?

U betaalt maandelijks een premie. Deze premie wordt ingehouden op uw nettosalaris. De premie wordt belegd. Als u met pensioen gaat kunt u van de totaal ingelegde premie én het beleggingsrendement een pensioenuitkering kopen. Hoeveel pensioen u uiteindelijk krijgt uit de nettopensioenregeling is dus onzeker. U hoeft geen belasting te betalen als het pensioen wordt uitbetaald. U heeft namelijk al belasting betaald over de premie-inleg. U kunt ook nabestaandenpensioen verzekeren. 

Vrijwillige deelname

Standaard neemt u deel aan de nettopensioenregeling. Dat betekent dat u pensioen opbouwt over het salaris boven € 137.800 én dat als u een partner heeft er een nabestaandenpensioen verzekerd is voor het salaris boven € 137.800. U kunt kiezen om niet of niet volledig deel te nemen aan de nettopensioenregeling. U kunt kiezen voor enkel ouderdomspensioen, enkel nabestaandenpensioen of helemaal niets. U krijgt de werkgeverspremie dan als extra salaris. Houd er rekening mee dat uw pensioen of het pensioen voor uw partner later dan wel lager uitvalt. 

Wilt u niet deelnemen?

U kunt uw deelname maandelijks stop zetten. U kunt dit regelen bij de salarisadministratie. U kunt altijd weer deelnemen aan de nettopensioenregeling voor het ouderdomspensioen. Voor het nabestaandenpensioen kan dit alleen als u een nieuwe partner krijgt. 

Kosten

De kosten van de nettopensioenregeling zijn afhankelijk van uw salaris en leeftijd.