Overlijden

Als u overlijdt, hebben uw partner en eventuele kinderen recht op het nabestaandenpensioen. Als uw partner bekend is bij het pensioenfonds, nemen we contact op met uw partner om de uitkering te regelen. 

Uitkering van Pensioenfonds Hoogovens

Uw partner krijgt 70% van het ‘te bereiken ouderdomspensioen’. Deze uitkering krijgt uw partner levenslang. Daarnaast krijgt uw partner ook een tijdelijk partnerpensioen. Dit is € 20.191 (in 2024) per jaar. Deze uitkering stopt als uw partner overlijdt of AOW krijgt. Uw eventuele kinderen jonger dan 21 jaar krijgen 20% van het te levenslange partnerpensioen. 

Uitkering van de overheid

Het kan zijn dat uw partner ook van de overheid een uitkering krijgt. Dit is de Anw-uitkering. Uw partner moet aan een aantal (strenge) eisen voldoen.

Overlijdensmelding

Wanneer u in Nederland woont en komt te overlijden, dan hoeft uw overlijden niet gemeld te worden. Wij krijgen dit bericht automatisch door van uw gemeente.
Als u woonachtig bent of overlijdt in het buitenland, dan moet er een kopie van de overlijdensakte naar het pensioenfonds gestuurd worden.