Uitvoeringskosten

Pensioenfonds Hoogovens belegt de pensioenpremie en beheert het belegd vermogen zo goed mogelijk opdat er voor iedereen genoeg geld is om (later) het pensioen te kunnen betalen. Maar dat kost wel geld. Deze kosten noemen we uitvoeringskosten. We proberen deze kosten zo laag mogelijk te houden. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de pensioenen.  

Pensioenuitvoeringskosten

De pensioenuitvoeringskosten zijn de kosten die worden gemaakt voor de pensioenadministratie, communicatie, bestuur en advies & controle. In 2021 waren de kosten per deelnemer € 198 (in totaal zo’n € 5 miljoen euro).

Vermogensbeheerkosten 

Naast pensioenuitvoeringskosten kennen we ook vermogensbeheerkosten. Dit zijn kosten die gemaakt worden om het belegd vermogen te beheren. Het beleggen wordt namelijk door (externe) professionals uitgevoerd en dat kost geld. Natuurlijk moeten deze kosten worden terugverdiend door het behalen van een goed beleggingsrendement. In 2021 waren de vermogensbeheerkosten
€ 59 miljoen. Veel geld, maar het is ‘slechts’ 0,48% van het gemiddeld belegd vermogen.

Transactiekosten

Bij het beleggen komen er ook nog transactiekosten bij. Dit is geld dat wordt betaald voor de aankoop en verkoop van beleggingen. In 2021 was dit € 9 miljoen (0,09% van het gemiddeld belegd vermogen).

Uitvoeringskosten (in € en %)

Jaar Pensioenuitvoeringskosten
(€ / deelnemer)
Vermogensbeheerkosten
(% gem. belegd vermogen)
Transactiekosten
(% gem. belegd vermogen)
Kosten 2021 198 0,48 0,09
Kosten 2020 195 0,38 0,09
Kosten 2019 198 0,39 0,10
Kosten 2018 207 0,34 0,08
Kosten 2017 200 0,27 0,10
Kosten 2016 187 0,26 0,08
Kosten 2015 181 0,28 0,08
Kosten 2014 167 0,31 0,07
Kosten 2013 165 0,38 0,08
Kosten 2012 139 0,27 0,08

Het aantal deelnemers is de som van het aantal actieve deelnemers en pensioengerechtigden.