Arbeidsongeschikt

Als u arbeidsongeschikt bent, krijgt u een uitkering van UWV. Uw inkomen nu is dus via de overheid geregeld. De uitkering van UWV stopt, zodra u een AOW-uitkering krijgt. Daarom is het belangrijk dat u ook pensioen op blijft bouwen. 

Pensioenopbouw

Als u arbeidsongeschikt bent, blijft u pensioen opbouwen. Als u voor een deel blijft werken, bouwt u over dat deel van uw salaris ook pensioen op. 

Aanvulling op uw uitkering van UWV

Via Pensioenfonds Hoogovens krijgt u een aanvulling op uw uitkering van UWV als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en een vervolguitkering krijgt van UWV. De vervolguitkering is namelijk gebaseerd op het minimumloon. De aanvulling van Pensioenfonds Hoogovens zorgt ervoor dat uw salaris niet te sterk daalt doordat u arbeidsongeschikt bent. 

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in uw arbeidsongeschiktheidssituatie kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Geeft u daarom wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door.