Uit dienst

Als u uit dienst gaat bij Tata Steel stopt ook uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Hoogovens. Het pensioen dat u heeft opgebouwd, blijft natuurlijk wel van gewoon van u. 

Wel of geen waardeoverdracht?

U kunt ervoor kiezen om het opgebouwde pensioen mee te nemen naar uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Of waardeoverdracht gunstig is, hangt af van de verschillen tussen de pensioenregelingen en de financiële situatie van beide pensioenfondsen. Het pensioen dat u heeft opgebouwd, wordt namelijk omgerekend naar pensioen in de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. De bedragen kunnen verschillen, maar de waarde van uw pensioen blijft wel gelijk. U vraagt waardeoverdracht aan bij de uitvoerder van uw nieuwe pensioenregeling.

Informatie over uw pensioen

U ontvangt een aantal weken nadat u uit dienst bent gegaan informatie over de hoogte van uw pensioen. U kunt ook nog steeds uw pensioensituatie bekijken in de pensioenplanner.