De kosten voor het pensioen worden voor een deel door uw werkgever betaald en een deel betaalt u zelf. Maar het grootste deel van uw uiteindelijke pensioenuitkering bestaat uit beleggingsrendementen.

Uw bijdrage

U betaalt 30% van de pensioenpremie zelf. Op uw loonstrook ziet u hoeveel u maandelijks voor uw pensioen betaalt. 

Werkgeversbijdrage

Tata Steel betaalt de rest van de pensioenpremie. De hoogte van de premie staat wel vast. Dat betekent dat als er in een jaar blijkt dat de premie niet genoeg is om de beoogde pensioenopbouw te betalen, u minder pensioen opbouwt in dat jaar.