Meer of minder werken

Als u meer of minder gaat werken, gaat u ook meer of minder pensioen opbouwen. U hoeft niet door te geven aan het pensioenfonds dat u meer of minder gaat werken, deze informatie ontvangen wij van uw werkgever.

Parttimepercentage

Hoeveel pensioen u in een jaar opbouwt, wijzigt als u parttime gaat werken. De pensioenopbouw per jaar wordt vermenigvuldigd met uw parttimepercentage. De formule voor uw pensioenopbouw wordt dan:

Fulltime pensioengevend salaris – franchise = pensioengrondslag
Pensioengrondslag x opbouwpercentage x parttimepercentage = pensioenopbouw per jaar

Ouderschapsverlof? Geen wijziging

Ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw.