Uit elkaar

Een scheiding (of een beëindiging van een geregistreerd partnerschap) heeft gevolgen voor uw pensioen. Pensioen wordt namelijk als gemeenschappelijk bezit gezien. Het pensioen moet dus worden verdeeld. U kunt de betaling aan uw ex-partner door het pensioenfonds laten regelen. U moet het pensioenfonds hier wel van op de hoogte stellen. 

Ieder de helft?

In de wet is geregeld dat de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd voor uw ex-partner is, tenzij er huwelijkse voorwaarden zijn. Overlijdt uw ex-partner, dan krijgt u zelf weer het volledige pensioen. Komt u te overlijden? Dan stopt het ouderdomspensioen, ook voor uw ex-partner. Als u officieel samenwoont heeft uw partner wettelijk geen recht op de helft van het ouderdomspensioen. U kunt afspreken het pensioen toch te verdelen. Deze afspraken moet u laten vastleggen.

Andere verdeling

U kunt samen met uw partner een andere verdeling afspreken, bijvoorbeeld 60% - 40% of een andere verdeling. Ook kunt u conversie aanvragen. Dat houdt in dat het door u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen wordt omgezet in een zelfstandig ouderdomspensioen voor u en een zelfstandig ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het overlijden van de één heeft dan geen gevolgen voor het pensioen van de ander. Aan conversie moeten beide partijen, maar ook het pensioenfonds meewerken. 

Pensioenfonds Hoogovens kan de betaling regelen

Wilt u dat Pensioenfonds Hoogovens de betaling aan uw ex-partner regelt? Dan moet u binnen twee jaar na uw scheiding (of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap) het pensioenfonds hiervan op de hoogte brengen. Dat doet u door het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ op te sturen, samen met een kopie van het scheidingsconvenant. Als u het pensioenfonds niet op de hoogte stelt, heeft uw ex-partner natuurlijk nog steeds recht op een deel van het ouderdomspensioen. U moet dan alleen tegen de tijd dat u met pensioen gaat zelf de betaling regelen. 

Partnerpensioen

Na een scheiding ontstaat er voor de ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen. Dit betreft het partnerpensioen dat tot de datum van de scheiding is opgebouwd en komt tot uitkering na uw overlijden. Het is mogelijk om bij de scheiding af te spreken dat uw ex-partner afziet van het recht op partnerpensioen. Een eventueel nieuwe partner heeft na uw overlijden dan recht op dit partnerpensioen.

Meld uw partner af

Vergeet ook niet uw partner af te melden bij het pensioenfonds bij beeïndiging samenwonen.

Contact met het pensioenfonds

Scheiden is een lastige kwestie die veel invloed kan hebben op uw pensioeninkomen. Het is daarom raadzaam om u hierover al te laten informeren voordat de hele procedure is doorlopen. U kunt, als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, hiervoor contact opnemen met het pensioenfonds.