Ik wil mijn pensioen goed regelen

Als u met pensioen gaat verandert er veel. Maar sommige dingen veranderen niet. Zo blijft u uitgaven houden. Uw inkomen nadat u met pensioen gaat moet dus voldoende hoog zijn om deze uitgaven te kunnen doen. 

Hoeveel pensioen heeft u nodig?

Een belangrijke vraag is: hoeveel inkomen heeft u straks nodig? Het antwoord op die vraag bepaalt namelijk hoeveel pensioen u nodig heeft. 

Hoeveel pensioen gaat u krijgen?

In uw Uniform Pensioenoverzicht vindt u het te bereiken pensioen. Dit is het pensioen dat u later naar verwachting gaat krijgen. Hoe jonger u bent, hoe groter de kans dat dit bedrag in de toekomst gaat veranderen. In de pensioenplanner kunt u ook meer inzicht krijgen in de hoogte van uw pensioen. 

Moet u iets extra´s doen?

Pensioenfonds Hoogovens regelt veel voor u. Maar dat betekent niet dat u zelf niets hoeft te doen. Misschien wilt u wel wat extra’s regelen voor uw pensioen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door middel van banksparen of een lijfrente. U moet dit zelf regelen.