Ouderdomspensioen

Als u in dienst komt bij Tata Steel in IJmuiden gaat u automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Hoogovens. Pensioen is uw inkomen voor later. Heel belangrijk dus! Hoe werkt dat pensioen opbouwen? 

Jaarlijkse pensioenopbouw

U bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Al deze stukjes bij elkaar opgeteld is uw pensioen. De hoogte van uw pensioen is dus afhankelijk van hoeveel jaren u pensioen opbouwt én hoeveel pensioen u in één jaar opbouwt. Hoeveel pensioen u in een jaar opbouwt berekenen we met de volgende formule:

Pensioengevend salaris – franchise = pensioengrondslag
Pensioengrondslag x opbouwpercentage x parttimepercentage = pensioenopbouw per jaar

Een heleboel lastige termen die we een voor een uit gaan leggen. 

Franchise
Omdat u later ook AOW via de overheid ontvangt, hoeft u niet over uw gehele pensioengevend salaris pensioen op te bouwen. Daar wordt een bedrag vanaf getrokken: de franchise. Dit is een vast bedrag dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. In 2024 is dit bedrag € 17.545.

Opbouwpercentage
Om te bepalen hoeveel pensioen u in een jaar opbouwt, vermenigvuldigen we de pensioengrondslag met het opbouwpercentage. Het opbouwpercentage is 1,875%. Als in een jaar blijkt dat de betaalde premie niet genoeg is voor de pensioenopbouw, wordt het opbouwpercentage in dat jaar verlaagd. U bouwt dan dus minder pensioen op. 

Parttimepercentage
Het parttimepercentage is het aantal uren dat u werkt ten opzichte van een fulltimedienstverband. Als u fulltime werkt, is het parttimepercentage dus gewoon 100%.

Pensioenopbouw per jaar
Dit is het bedrag dat u in één jaar aan pensioen opbouwt. Dit bedrag is bruto. U krijgt dit pensioen vanaf uw 68e totdat u overlijdt. 

Pensioenuitkering

Als u met pensioen gaat, worden alle jaarlijkse stukjes pensioenopbouw bij elkaar opgeteld. Dit is uw bruto jaarlijkse pensioen. U krijgt het pensioen maandelijks uitgekeerd. Uw pensioen is berekend alsof het vanaf uw 68e wordt uitgekeerd. U kunt er wel voor kiezen om het pensioen eerder in te laten gaan.