Ouderdomspensioen

Als u in dienst komt bij Tata Steel in IJmuiden gaat u automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Hoogovens. Pensioen is uw inkomen voor later. Heel belangrijk dus! Hoe werkt dat pensioen opbouwen? 

Jaarlijkse pensioenopbouw

U bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Al deze stukjes bij elkaar opgeteld is uw pensioen. De hoogte van uw pensioen is dus afhankelijk van hoeveel jaren u pensioen opbouwt én hoeveel pensioen u in één jaar opbouwt. Hoeveel pensioen u in een jaar opbouwt berekenen we met de volgende formule:

Pensioengevend salaris – franchise = pensioengrondslag
Pensioengrondslag x opbouwpercentage x parttimepercentage = pensioenopbouw per jaar

Een heleboel lastige termen die we een voor een uit gaan leggen. 

Pensioengevend salaris
Het pensioengevend salaris is uw fulltime bruto jaarsalaris, inclusief toeslagen als de toeslag voor werk onder bezwarende omstandigheden (BO), het vakantiegeld en de vaste eindejaarsuitkering. Het pensioengevend salaris in deze pensioenregeling is maximaal € 114.866 (grens 2022). 

Franchise
Omdat u later ook AOW via de overheid ontvangt, hoeft u niet over uw gehele pensioengevend salaris pensioen op te bouwen. Daar wordt een bedrag vanaf getrokken: de franchise. Dit is een vast bedrag dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. In 2022 is dit bedrag € 14.802.

Opbouwpercentage
Om te bepalen hoeveel pensioen u in een jaar opbouwt, vermenigvuldigen we de pensioengrondslag met het opbouwpercentage. Het opbouwpercentage is 1,875%. Als in een jaar blijkt dat de betaalde premie niet genoeg is voor de pensioenopbouw, wordt het opbouwpercentage in dat jaar verlaagd. U bouwt dan dus minder pensioen op. 

Parttimepercentage
Het parttimepercentage is het aantal uren dat u werkt ten opzichte van een fulltimedienstverband. Als u fulltime werkt, is het parttimepercentage dus gewoon 100%.

Pensioenopbouw per jaar
Dit is het bedrag dat u in één jaar aan pensioen opbouwt. Dit bedrag is bruto. U krijgt dit pensioen vanaf uw 68e totdat u overlijdt. 

Pensioenuitkering

Als u met pensioen gaat, worden alle jaarlijkse stukjes pensioenopbouw bij elkaar opgeteld. Dit is uw bruto jaarlijkse pensioen. U krijgt het pensioen maandelijks uitgekeerd. Uw pensioen is berekend alsof het vanaf uw 68e wordt uitgekeerd. U kunt er wel voor kiezen om het pensioen eerder in te laten gaan.