Verhoging pensioen met 5,8% in twee stappen

18 Jul

Verhoging pensioen met 5,8% in twee stappen

Het bestuur heeft besloten om de pensioenen te verhogen met 5,8%. Dit gebeurt in twee stappen: met 1,38% per januari 2022 en met 4,42% per augustus 2022. We verhogen de pensioenen van alle groepen deelnemers in gelijke mate, voor meer informatie klik hier.

Ons beleid is dat als we de pensioenen mogen en kunnen verhogen met de stijgende prijzen, dat we dat ook doen. De afgelopen jaren konden we de pensioenen niet volledig verhogen vanwege de regels voor pensioenverhogingen. De werkgever en vakverenigingen hebben de intentie uitgesproken over te gaan naar een nieuw pensioencontract. Vooruitlopend op de invoering van dit nieuwe pensioencontract zijn de regels voor pensioenverhogingen in 2022 versoepeld. Het bestuur heeft besloten van deze versoepeling gebruik te maken. Omdat onze financiële situatie het toelaat kunnen we de pensioenen nu wél volledig aanpassen aan de prijsverhogingen.

Verhoging per januari 2022

Per 1 januari van dit jaar hebben wij al een gedeeltelijke verhoging van 3,68% toegekend. Ondanks deze pensioenverhoging liepen de pensioenen 1,38% achter op de prijsontwikkeling in 2021 van 5,11%. Het bestuur heeft nu besloten om alsnog per januari 2022 de pensioenen te verhogen met 1,38%. Dit komt boven op de verhoging van 3,68% die januari was toegekend. In totaal is nu 5,11% (1,0368 * 1,0138 = 1,0511 = 5,11%) aan verhoging toegekend, waarvan 1,38% het gevolg is van het gebruik maken van de versoepelde regels. De achterstand op de prijsontwikkeling over 2021 is hiermee volledig ingehaald.

Verhoging per augustus 2022

In het eerste halfjaar van 2022 zijn de prijzen met 4,42% gestegen. Deze grote prijsstijging is aanleiding om tussentijds de pensioenen te verhogen. Op basis van onze goede financiële situatie en de aangepaste wetgeving verhogen we daarom per 1 augustus 2022 de pensioenen met de volledige prijsstijging over het eerste halfjaar van 2022. Hiermee geven we invulling aan onze ambitie om de pensioenen volledig de inflatie in Nederland te laten volgen. Als de regels niet versoepeld waren hadden we de pensioenen 2,54% kunnen verhogen. Door gebruik te maken van de versoepelde regels hebben we dus 1,88% meer kunnen verhogen.

Deze verhoging betekent dat de pensioenen van eind 2021 tot en met augustus 2022 met 9,75% zijn verhoogd.

Tweede halfjaar 2022

Eind van dit jaar beoordelen we of de pensioenen kunnen worden verhoogd met de prijsstijging over het tweede halfjaar van 2022. Daarbij is de financiële positie eind 2022 van belang.

Wat merkt u?

Ontvangt u pensioen?

U ontvangt uw met 1,38% verhoogde pensioenuitkering voor het eerst in juli 2022. U ontvangt dan ook een nabetaling over de periode vanaf januari tot en met juni. De verhoging van 4,42% ontvangt u voor het eerst in augustus.

Bouwt u pensioen op of heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij ons?

Uw opgebouwd pensioen is verhoogd met 1,38%. U vindt uw nieuwe pensioenbedragen in de pensioenplanner in Mijn Pensioen. De verhoging van 4,42% vindt u vanaf augustus terug in de pensioenplanner.

Meer informatie over en een overzicht van toegekende pensioenverhogingen vinden medewerkers hier en pensioengerechtigden hier. Oud-medewerkers kunnen hier terecht.