Dekkingsgraad juni 2022

14 Jul

Dekkingsgraad juni 2022

De dekkingsgraad is in juni gedaald naar 133,9%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in juni gedaald van 134,3% naar 133,9%. Begin 2022 was de actuele dekkingsgraad 125,6%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 31,8 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2022 afgenomen van € 10.685 miljoen naar € 9.172 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 18,2 procentpunt. De dit jaar toegekende pensioenverhoging heeft een negatief effect gehad op de actuele dekkingsgraad van 4,5 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In juni steeg de beleidsdekkingsgraad van 123,6% naar 124,6%. De beleidsdekkingsgraad is daarme 2,1 procentpunt hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 122,5%. Dit betekent dat het pensioenfonds geen reservetekort heeft en er geen herstelplan van kracht is.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.