Dekkingsgraad januari 2021

18 Feb

Dekkingsgraad januari 2021

De dekkingsgraad is in januari gestegen naar 109,6%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in januari gestegen van 108,8% naar 109,6%. Begin 2021 was de actuele dekkingsgraad 108,8%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 1,2 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2021 afgenomen van € 10.006 miljoen naar € 9.968 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 0,3 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In januari steeg de beleidsdekkingsgraad van 101,8% naar 101,9%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 17,7 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 119,6%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.