Bestuurslid Hub Littmann overleden

04 Sept

Bestuurslid Hub Littmann overleden

Na een kort ziekbed is op 24 augustus 2017 de heer ir. Hub Littmann overleden.

Hij was sinds 2014 lid van het bestuur namens de pensioengerechtigden, lid van het dagelijks bestuur en van de Audit- en risicocommissie.

Na zijn pensionering trad hij toe tot het bestuur. Door zijn nieuwsgierigheid naar de pensioenmaterie was hij breed geïnformeerd. Hij luisterde, was betrokken, hulpvaardig en had gevoel voor rechtvaardigheid. Door deze instelling en werkwijze vervulde hij een voorbeeldfunctie en droeg hij onder andere bij aan de goede verhoudingen binnen het bestuur, vanuit zijn overtuiging dat het pensioenfonds het belang van alle deelnemers dient. Wij zullen zijn persoon, kennis en ervaring missen. In het bijzonder wensen wij zijn vrouw sterkte en kracht toe om dit grote verlies te kunnen dragen.