Pensioenverhoging van 0,77% voor actieve deelnemers

06 Sept

Pensioenverhoging van 0,77% voor actieve deelnemers

Pensioenverhoging toegekend per 1 augustus 2017.

Sociale partners hebben afgesproken dat er meer pensioenpremie wordt betaald dan nodig is voor de reguliere pensioenopbouw. Uit deze premie kunnen de opgebouwde pensioenaanspraken van actieve deelnemers worden verhoogd om zo de achterstand op de CAO-verhogingen te verkleinen.
De extra premie mag alleen voor verhogingen worden gebruikt als de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens boven het minimaal vereiste niveau van 104,2% ligt. Inmiddels is de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens voldoende hersteld en is de extra premie ingezet om de pensioenen van actieve deelnemers per 1 augustus 2017 te verhogen met 0,77%.