Dekkingsgraad augustus 2022

15 Sept

Dekkingsgraad augustus 2022

De dekkingsgraad is in augustus gestegen naar 131,2%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in augustus gestegen van 123,9% naar 131,2%. Begin 2022 was de actuele dekkingsgraad 125,6%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 32,7 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2022 afgenomen van € 10.685 miljoen naar € 9.355 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 14,5 procentpunt. De dit jaar toegekende pensioenverhogingen hebben in totaal een negatief effect gehad op de actuele dekkingsgraad van 11,4 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In augustus steeg de beleidsdekkingsgraad van 125,1% naar 126,0%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 2,6 procentpunt hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 123,4%. Dit betekent dat het pensioenfonds geen reservetekort heeft en er geen herstelplan van kracht is.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.