Dekkingsgraad december 2016

19 Jan

Dekkingsgraad december 2016

De dekkingsgraad is in december gestegen naar 106,5%.

Actuele dekkingsgraad december: 106,5%
Beleidsdekkingsgraad: 101,3%

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Hoogovens is in december gestegen van 105,3% naar 106,5%. Begin 2016 was de actuele dekkingsgraad 107,6%.

De rekenrente is dit jaar gedaald. Dit heeft een negatief effect van 8,1 procentpunt op de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2016 toegenomen van € 7.685 miljoen naar € 8.156 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 7,8 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In december daalde de beleidsdekkingsgraad van 101,4% naar 101,3%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 19,7 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 121,0%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.