Dekkingsgraad december 2017

18 Jan

Dekkingsgraad december 2017

De dekkingsgraad is in december gestegen naar 115,3%.

Actuele dekkingsgraad december: 115,3%
Beleidsdekkingsgraad: 113,2%

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in december gestegen van 115,2% naar 115,3%. Begin 2017 was de actuele dekkingsgraad 106,5%.

De rekenrente is dit jaar gestegen. Dit heeft een positief effect van 1,6 procentpunt op de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2017 toegenomen van € 8.156 miljoen naar € 8.597 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 7,9 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is in december gestegen van 112,4% naar 113,2%.

Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In december steeg de beleidsdekkingsgraad van 112,4% naar 113,2%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 8,6 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 121,8%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.