Geen pensioenverhogingen per 1 januari 2021

22 Dec

Geen pensioenverhogingen per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 worden de pensioenen niet verhoogd.

Jaarlijks bepaalt het bestuur op basis van de beleidsdekkingsgraad per eind oktober of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Onze beleidsdekkingsgraad was toen 102,1%. Dit is lager dan de 110% vanaf waar er gedeeltelijke verhogingen kunnen worden toegekend. De pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenaanspraken kunnen daarom per 1 januari 2021 niet worden verhoogd. Meer informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief die u begin 2021 ontvangt.