Dekkingsgraad januari 2017

21 Feb

Dekkingsgraad januari 2017

De dekkingsgraad is in januari gestegen naar 109,7%.

Actuele dekkingsgraad januari: 109,7%
Beleidsdekkingsgraad: 102,0%

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Hoogovens is in januari gestegen van 106,5% naar 109,7%.

De rekenrente is dit jaar gestegen. Dit heeft een positief effect van 3,1 procentpunt op de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2017 afgenomen van € 8.156 miljoen naar € 8.142 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 0,0 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In januari steeg de beleidsdekkingsgraad van 101,3% naar 102,0%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 19,4 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 121,4%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.