Dekkingsgraad januari 2018

16 Feb

Dekkingsgraad januari 2018

De dekkingsgraad is in januari gestegen naar 118,3%.

Actuele dekkingsgraad januari: 118,3%
Beleidsdekkingsgraad: 113,9%

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in januari gestegen van 115,3% naar 118,3%.

De rekenrente is dit jaar gestegen. Dit heeft een positief effect van 2,0 procentpunt op de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2018 toegenomen van € 8.594 miljoen naar € 8.660 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 1,0 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In januari steeg de beleidsdekkingsgraad van 113,2% naar 113,9%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 8,3 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 122,2%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.