Dekkingsgraad juli 2022

18 Aug

Dekkingsgraad juli 2022

De dekkingsgraad is in juli gedaald naar 123,9%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in juli gedaald van 133,9% naar 123,9%. Begin 2022 was de actuele dekkingsgraad 125,6%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 21,1 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2022 afgenomen van € 10.685 miljoen naar € 9.680 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 10,6 procentpunt. De dit jaar toegekende pensioenverhogingen hebben in totaal een negatief effect gehad op de actuele dekkingsgraad van 11,5 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In juli steeg de beleidsdekkingsgraad van 124,6% naar 125,1%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 2,8 procentpunt hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 122,3%. Dit betekent dat het pensioenfonds geen reservetekort heeft en er geen herstelplan van kracht is.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.