Dekkingsgraad juni 2019

11 Jul

Dekkingsgraad juni 2019

De dekkingsgraad is in juni gedaald naar 108,5%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in juni gedaald van 109,2% naar 108,5%. Begin 2019 was de actuele dekkingsgraad 110,2%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 12,5 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2019 toegenomen van € 8.350 miljoen naar € 9.143 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 11,1 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In juni daalde de beleidsdekkingsgraad van 114,2% naar 113,6%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 6,9 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 120,5%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.