Dekkingsgraad maart 2016

18 Apr

Dekkingsgraad maart 2016

De dekkingsgraad is in maart gestegen naar 100,1%.

Actuele dekkingsgraad maart: 100,1%
Beleidsdekkingsgraad: 106,6%

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Hoogovens is in maart gestegen van 98,4% naar 100,1%. Begin 2016 was de actuele dekkingsgraad 107,6%.

De rekenrente is dit jaar gedaald. Dit heeft een negatief effect van 9,4 procentpunt op de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2016 toegenomen van € 7.685 miljoen naar € 7.808 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 1,9 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In maart daalde de beleidsdekkingsgraad van 107,0% naar 106,6%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 12,2 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 118,8%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.